Základní mluvnice a další příručky ke studiu staré a starší češtiny

 • Gebauer, J.: Historická mluvnice jazyka českého. I. Hláskosloví. F. Tempský, Praha–Vídeň 1894; 2., dopl. vyd. (vyd. M. Komárek), ČSAV, Praha 1963.
 • Gebauer, J.: Historická mluvnice jazyka českého. III. Tvarosloví. 1. Skloňování. F. Tempský, Praha–Vídeň 1896; 2. vyd. (vyd. F. Ryšánek), ČSAV, Praha 1960.
 • Gebauer, J.: Historická mluvnice jazyka českého. III. Tvarosloví. 2. Časování. F. Tempský, Praha–Vídeň 1898; 2., oprav. vyd. (vyd. F. Ryšánek), Unie, Praha 1909; 3. vyd. ČSAV, Praha 1958.
 • Gebauer, J.: Historická mluvnice jazyka českého. IV. Skladba (vyd. F. Trávníček). ČAVU, Praha 1929; Academia, Praha 2007.
 • Komárek, M.: Historická mluvnice česká. I. Hláskosloví. SPN, Praha 1958; 2., uprav. vyd. SPN, Praha 1962.
 • Vážný, V.: Historická mluvnice česká. II. Tvarosloví. 1. Skloňování. SPN, Praha 1964, 1970².
 • Dostál, A.: Historická mluvnice česká. II. Tvarosloví. 2. Časování. SPN, Praha 1967.
 • Trávníček, F.: Historická mluvnice česká. III. Skladba. SPN, Praha 1956, 1962².
 • Bauer, J.: Vývoj českého souvětí. Nakladatelství ČSAV, Praha 1960.
 • Cuřín, F.: Vývoj spisovné češtiny. SPN, Praha 1985.
 • Havránek, B.: Vývoj spisovného jazyka českého. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha1980 (2., uprav. vyd.).
 • Hujer, O.: Vývoj jazyka československého. Československá vlastivěda. III. Jazyk. Sfinx, Bohumil Janda, Praha 1934, s. 1–83.
 • Lamprecht, A. – Šlosar, D. – Bauer, J.: Historická mluvnice češtiny. SPN, Praha 1986.
 • Pleskalová, J.: Stará čeština pro nefilology. Masarykova univerzita, Brno 2001, 2009².
 • Porák, J.: Humanistická čeština. Hláskosloví a pravopis. Univerzita Karlova, Praha 1983.
 • Rusínová, Z.: Tvoření staročeských adverbií. Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1984.
 • Šlosar, D. − Večerka, R.: Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. SPN, Praha 1979; SPN, Praha 1982 (dotisk); 3., uprav. a doplň. vyd. Host, Brno 2009.
 • Šlosar, D.: Česká kompozita diachronně. Masarykova univerzita, Brno 1999.
 • Šlosar, D.: Slovotvorný vývoj českého slovesa. Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1981.
 • Trávníček, F.: Historická mluvnice československá. Úvod, hláskosloví a tvarosloví. Melantrich, Praha 1935.
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).