Technická stránka Vokabuláře webového

Požadavky na webový prohlížeč

 • podpora JavaScriptu
 • podpora CSS
 • Programové pozadí

       Webové hnízdo Vokabulář webový běží na serveru s operačním systémem Microsoft Windows 2003 Server. Webové stránky i další pomocné komponenty (pro fulltextové prohledávání) jsou naprogramovány v jazyce Visual C# 3.0, popř. Visual C# 2.0 a JavaScript. Pro běh webové aplikace využíváme Internet Information Server 6.0 a běhové prostředí .NET Framework 3.5 SP1.

       Texty slovníků zapojených do jednotného vyhledávání jsou uloženy ve formátu XML. Pro fulltextové prohledávání využíváme službu Indexing Service (která je součástí Microsoft Windows) a fulltextový filtr pro XML od Microsoftu. Díky tomuto formátu můžeme prohledávání omezit na určitou část heslové stati (heslové slovo, význam ap.). Pro zobrazení textu jednotlivých heslových statí na webových stránkách slouží transformace pomocí šablony XSL. Využíváme také český a slovenský modul pro fulltextové vyhledávání.

       Heslář lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku je uložen v databázi MS SQL Server 2005. Navíc jsou v tomto databázovém serveru uložena heslová slova z přístupných slovníků, čímž vznikl tzv. generální heslář. Zpracování heslových slov pomocí SQL Serveru umožňuje důmyslnější prohledávání hesel a také setřídění výsledků (např. retrográdně).

       Samostatnou část webového hnízda tvoří program Bára pro prohlížení digitalizovaných lístkových kartoték. Jeho autorem je Mgr. Miroslav Spousta z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Tento program pro svůj chod využívá operační systém Linux, databázi MySQL a programovací jazyky PHP (verze 5) a JavaScript.

  logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

  Vokabulář byl spuštěn před 13 lety a 1 měsícem; verze dat: 1.1.11
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
  Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
  „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.