Kontakty a odkazy

  • Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny, dostupná po registraci z adresy https://madla.ujc.cas.cz
  • Diabible, český biblický překlad v diachronním pohledu (databáze pozdně středověkých biblických textů) https://diabible.ujc.cas.cz

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).