Staro- a středněčeská textová banka

     Staro- a středněčeská textová banka vznikla spojením staročeské textové banky a středněčeské textové banky. Díky tomu je možné prohledávat ve všech zpřístupněných pramenech literárních památek z období přibližně mezi lety 1300 až 1800.

     Podrobné informace o jednotlivých bankách najdete pod uvedenými odkazy.

     20. června 2019

Boris Lehečka

     Seznam začleněných textů

logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 3 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.12
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.