Staro- a středněčeská textová banka

Staro- a středněčeská textová banka vznikla spojením staročeské textové banky a středněčeské textové banky. Díky tomu je možné prohledávat ve všech zpřístupněných pramenech literárních památek z období přibližně mezi lety 1300 až 1800.

Podrobné informace o jednotlivých bankách najdete pod uvedenými odkazy.

20. června 2019

Boris Lehečka

Seznam začleněných textů

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).