Staro- a středněčeská textová banka

Staro- a středněčeská textová banka vznikla spojením staročeské textové banky a středněčeské textové banky. Díky tomu je možné prohledávat ve všech zpřístupněných pramenech literárních památek z období přibližně mezi lety 1300 až 1800.

Podrobné informace o jednotlivých bankách najdete pod uvedenými odkazy.

20. června 2019

Boris Lehečka

Seznam začleněných textů

logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).