Pozvánka na mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace 2023

18. až 20. října 2023, Kozojedy, Hotel Na Závisti


Bible litoměřicko-třeboňská, Litoměřice, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice, sign. BIF 3.2, fol. 111r

Kolokvium navazuje na diachronní workshopy, které pořádá oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. od roku 2014. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Hlavním smyslem setkání je představení nových poznatků či prezentace výsledků běžících nebo nedávno skončených projektů s diachronní tematikou a dále navazování kontaktů mezi zúčastněnými odborníky. Kolokvium také poskytuje studentům VŠ možnost prezentace bakalářských, magisterských a disertačních prací. Přihlašovací formulář najdete zde.

Vítány jsou příspěvky v rozsahu 15 až 30 minut. Sborník není plánován, konferenční poplatek není požadován. Po ukončení kolokvia budou vybrané prezentace dostupné na těchto webových stránkách.

Registraci je nutné provést nejpozději do 15. 9. 2023.

Ubytování bude rezervováno a hrazeno pořadatelem. (V případě překročení kapacitních možností hotelu si pořadatel vyhrazuje právo účastníkovi ubytování nezajistit.)

Stravování si hradí účastníci; coffee-breaky během konání kolokvia budou zajištěny pořadatelem.

Hotel nabízí snídaně (cca 150 Kč), obědy i večeře (cca 150 Kč) – přislíbena je vegetariánská, bezlepková i bezlaktózová varianta. Hromadnou objednávku jídla provede pořadatel. S nabídkou jídel budou účastníci seznámeni minimálně týden před započetím kolokvia, výběr pokrmů proběhne prostřednictvím webového formuláře.

Pro večerní společenskou část programu zařízení poskytuje možnost posezení v hotelové restauraci nebo společenské místnosti. Podle programové náplně a v případě zájmu bude možné zorganizovat pěší nebo kombinovaný výlet po okolních pamětihodnostech.

Kontaktní osoba: Tereza Hejdová (hejdova@ujc.cas.cz, 724 307 696)

Konání kolokvia je podpořeno programem Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).