Pozvánka na mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace 2022

12. až 14. října 2022, Kozojedy, Hotel Na Závisti


Bible litoměřicko-třeboňská, Litoměřice, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice, sign. BIF 3.2, fol. 111r

Kolokvium navazuje na diachronní workshopy, které pořádá oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., od roku 2014. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Hlavním smyslem setkání je představení nových poznatků či prezentace výsledků běžících nebo nedávno skončených projektů s diachronní tematikou a dále navazování kontaktů mezi zúčastněnými odborníky. Kolokvium také poskytuje studentům VŠ možnost prezentace bakalářských, magisterských a disertačních prací. Přihlašovací formulář najdete zde.

Vítány jsou příspěvky v rozsahu 15 až 30 minut. Sborník není plánován, konferenční poplatek není požadován. Po ukončení kolokvia budou abstrakty a vybrané prezentace dostupné na těchto webových stránkách.

Registrujte se nejpozději do 12. 9. 2022.

Ubytování bude rezervováno pořadatelem v místě jednání (pro výběr pokoje viz přihlašovací formulář). Náklady na ubytování si hradí účastníci.

Stravování: v místě jednání si účastníci mohou objednat snídaně (95 Kč), obědy i večeře (cca 150 Kč) – vegetariánská, bezlepková i bezlaktózová varianta přislíbena. Coffee-breaky během konání kolokvia jsou zajištěny pořadatelem.

Společenský program: v místě jednání bude k dispozici k večernímu neformálnímu jednání společenská místnost s nabídkou alkoholických i nealkoholických nápojů. V případě zájmu je možné realizovat prohlídku zámku či pivovaru v Kostelci nad Černými lesy, případně se nabízejí pěší výlety: k pozdně románskému kostelu sv. Martina, ke zřícenině hradu a hradiště Šember.

Kontaktní osoba: Andrea Svobodová (a.svobodova@ujc.cas.cz, 225 391 460)

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).