Jan Václav Pohl: Slovník řeči česke. In: Neuverbesserte Boehmische Grammatik, Vídeň 1783, s. 283–428.

Viz též Knihopis č. K14097, http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KPS&ccl_term=K14097; Jungmannova Historie literatury české V. 28.

Elektronická podoba Slovníku řeči česke Jana Václava Pohla (1720–1790) byla pořízena ze čtvrtého vydání jeho mluvnice, která vyšla pod názvem Neuverbesserte Boehmische Grammatik. Do Vokabuláře webového mohla být zařazena díky vstřícnosti prof. Tilmana Bergera z univerzity v Tubinkách, jenž tuto elektronickou verzi Pohlova slovníku pořídil. Edičního zpracování se následně ujala Mgr. Pavlína Kuderová.

Vznik elektronické verze byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního dědictví.

Za přípravu internetové verze slovníku děkujeme Pavlu Květoňovi.

Ediční poznámka

Při transliteraci respektujeme vlastnosti starého tisku, avšak nenapodobujeme grafické rozložení textu (např. konce řádků u delších heslových statí atp.). Tisk nezachycuje bezpečně vokalickou kvantitu češtiny daného období, proto ponecháváme rozkolísaný stav, i když se možná jedná jen o nedostatek tisku. K emendacím přistupujeme jen ve zcela nepochybných případech.

Šedou barvou jsou zvýrazněna slova, která byla v tisku nějakým způsobem zkrácena nebo vynechána (např. vytčením před závorku).

V poznámkovém aparátu jsou uvedeny veškeré zásahy editora do textu (emendace) a rovněž další poznámky k textu.

Česká jazyková část bude v brzké době doplněna o transkripci.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).