František Ladislav Čelakovský: Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna. Praha 1851.

Elektronický text Čelakovského Dodavků byl dokončen v roce 2007; podíleli se na něm Alena M. Černá, Boris Lehečka, Karel Oliva a studentky FF UK v Praze Tereza Honková a Kateřina Ulmanová.

Za přípravu internetové verze slovníku děkujeme Pavlu Květoňovi.

logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).