Obálka hesláře
Obálka hesláře

Heslář lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku (HesStčS)

Pracovní slovní rejstřík staré češtiny vznikl péčí oddělení pro dějiny českého jazyka ÚJČ jako pracovní pomůcka k dokonalejšímu zpracování velkého Staročeského slovníku. Nebyl tedy sestaven na základě hotového lexikografického popisu stč. slovní zásoby, nýbrž z excerpčního materiálu, který právě slouží k vypracování onoho lexikografického díla. Proto má tato pomůcka vysloveně provizorní charakter: až bude propracována sémantika všech heslových slov Staročeského slovníku, bude možno bez valných potíží pořídit definitivní a spolehlivou podobu tohoto rejstříku staročeských slov. (I. Němec v roce 1967)

O elektronické verzi hesláře lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku

Elektronická verze vznikla převedením strojopisné verze rejstříku z roku 1967 do počítačové podoby. Při počítačovém zpracování se zejména rozepsaly zkrácené podoby staročeských slov, sjednotil se repertoár a způsob zápisu zkratek atp.

Hesla zpracovaná a zpřístupněná v rámci Elektronického slovníku staré češtiny a Staročeského slovníku se z hesláře lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku vypouštějí, takže se již neprohledávají a nezobrazují ve výsledcích vyhledávání.

Protože v rámci Elektronického slovníku staré češtiny a Staročeského slovníku již byla zpracována a ve Vokabuláři webovém zveřejněna všechna hesla v abecedním rozmezí A až Ž, která heslář lístkového materiálu obsahoval, mohla být elektronická verze hesláře v červnu 2021 ze zdrojů Vokabuláře webového stažena.

logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).