Obálka hesláře
Obálka hesláře

Heslář lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku (HesStčS)

     Pracovní slovní rejstřík staré češtiny vznikl péčí oddělení pro dějiny českého jazyka ÚJČ jako pracovní pomůcka k dokonalejšímu zpracování velkého Staročeského slovníku. Nebyl tedy sestaven na základě hotového lexikografického popisu stč. slovní zásoby, nýbrž z excerpčního materiálu, který právě slouží k vypracování onoho lexikografického díla. Proto má tato pomůcka vysloveně provizorní charakter: až bude propracována sémantika všech heslových slov Staročeského slovníku, bude možno bez valných potíží pořídit definitivní a spolehlivou podobu tohoto rejstříku staročeských slov. (I. Němec v roce 1967)

O elektronické verzi hesláře lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku

     Elektronická verze vznikla převedením strojopisné verze rejstříku z roku 1967 do počítačové podoby. Při počítačovém zpracování se zejména rozepsaly zkrácené podoby staročeských slov, sjednotil se repertoár a způsob zápisu zkratek atp.

     Hesla zpracovaná a zpřístupněná v rámci Elektronického slovníku staré češtiny a Staročeského slovníku se z hesláře lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku vypouštějí, takže se již neprohledávají a nezobrazují ve výsledcích vyhledávání.

logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.