Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Praha 1821.

Elektronická podoba slovníku Deutsch-böhmisches Wörterbuch Josefa Dobrovského vznikla v rámci grantu GA ČR Poskytování informací o starším českém jazyce (zejména o staročeském lexiku) prostřednictvím veřejné počítačové sítě Internet (reg. č. 405/00/1732). Za podklad sloužilo vydání z roku 1821 u Herrl’ſchen Buchhandlung (1. díl A-K, 2. díl L-Z).

Na přepisu se podíleli převážně studenti z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: Martin Stluka, Robin Ujfaluši, Michaela Novotná, Iva Trhlíková, Zuzana Leštinová, Vojtěch Černý, dále Marie a Věra Chládkovy aj. O technickou stránku přepisu se staral Boris Lehečka z Ústavu pro jazyk český. Doc. PhDr. Mirek Čejka nakonec kompletně zkolacionoval přepsaný text s originálem.

Elektronický přepis věrně transliteruje znaky originálního textu, obsahuje také emendace k porušeným nebo chybným místům (zobrazují se šedivě podbarvená).

Index českých slovních tvarů obsahuje počítačově vygenerovaný přehled, po vybrání konkrétního slova se zobrazí příslušné pasáže ve slovníku.

Za přípravu internetové verze slovníku děkujeme Pavlu Květoňovi.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).