nábděti | StčS |

nábděti, -bźu, -bdí ipf.; k snábděti

co vnímat, věnovat pozornost něčemu: ausculta nabdiei MamKapR 39a (Pr 4,20 ausculta sermones meos: ſnabdyey řěči mé BiblDrážď, ~Ol, ſnabdiey řečí mých ~Lit, pozoruj řečí mých ~Pad, pozoruj pilně řečí mých ~Praž)

Jde o deprefixaci ze snábděti (v.t.). Ve významu ‚chránit, zachovávat při životě‘ dolož. v památkách čescsl. redakce (Bes), v. Slov. stsl. s.v. nabъděti. – Za lat. auscultare stč. též naslúchati, patřiti, poslúchati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).