nábděti | StčS |

nábděti, -bźu, -bdí ipf.; k snábděti

co vnímat, věnovat pozornost něčemu: ausculta nabdiei MamKapR 39a (Pr 4,20 ausculta sermones meos: ſnabdyey řěči mé BiblDrážď, ~Ol, ſnabdiey řečí mých ~Lit, pozoruj řečí mých ~Pad, pozoruj pilně řečí mých ~Praž)

Jde o deprefixaci ze snábděti (v.t.). Ve významu ‚chránit, zachovávat při životě‘ dolož. v památkách čescsl. redakce (Bes), v. Slov. stsl. s.v. nabъděti. – Za lat. auscultare stč. též naslúchati, patřiti, poslúchati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 3 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.12
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.