v | MSS |
v, ve předl. v, ve, do, na, podle aj.; s akuz.: navrátiti sě v čso navrátit se k čemu; ve jmě jménem, ve jménu; vyjěti v boj do boje; v znak na záda, naznak; ve smieru s mírou; v hromadu dohromady; v divy napodiv; vložiti čso v ňadra na prsa, do zaňadří; v čest jmieti mít v úctě; v poly na půlky, vejpůl; v ňuž dobu v té době; s lok.: pracovati v čem na čem; pět let v stáři pět let starý; v slovu tvém podle tvých slov; popraviti koho v čem potrestat koho za něco; jiezda v cěstě po cestě; někdy se předl. opakuje: v hořkostech v svých; oheň v branách v jeho; v ni v čemž v ničem
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.