statek | MSS | ŠimekSlov |
statek, -tka, -tku m. zboží, majetek; moc, síla; pomoc, podpora; užitek, zisk, prospěch; podstata; statka nenie nemůžeš stačit, rovnat se (komu)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


statek m. = zboží, majetek; pomoc, podpora, moc, užitek, zisk; síla; podstata; — statka nenie = nemůžeš stačiti, rovnati se (komu)
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).