ruka | MSS | ŠimekSlov |
ruka f. ruka: společnú rukú nerozdielně rukou společnou a nerozdílnou; aby naše ustanovenie rukú drželi dodržovali; jíti pod ruku komu dařit se; věrná ruka důvěrník; moc: z ruky krále Asýria zprostím tě; (Žižka) jel jest brannú rukú ve zbrani, v branné pohotovosti
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


ruka f.; — v silné rucě = se silným vojskem; — mocná ruka = veliká moc
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).