rúčí | ESSČ | MSS | ŠimekSlov |
Rúčí | ESSČ |

rúčí zpracováno v MSS ručí

U Klareta doloženo též ve spojení rúčí pes ‚dromedár, jednohrbý velbloud n. (kočkovitá ?) šelma‘. Sr. Michálek, Česká slovní zásoba v Klaretových slovnících, s. 34.

Autor: Irena Fuková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.13, citován stav ze dne 2. 4. 2020).

 


ručí, rúčí adj. rychlý: ručí posel
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


rúčí adj. = hbitý, rychlý
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


Rúčí proprium

Autor: Irena Fuková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.13, citován stav ze dne 2. 4. 2020).

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.