prvorodec | StčS |

prvorodec, -dcě / prvoródek, -dka/-dku m.; k první a rod

bibl. (čí) prvorozenec, prvorozený potomek (mužský n. samčí): pobil [Bůh] všeliké prrworodczie v zemi ejipskéj ŽaltKap 77,51 (v. prvenstvie 1) primitivum; jenž [Bůh] pobil Ejipt s prworodky jich BiblOl Ps 135,10 (v. prvně n.) cum primogenitis

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).