prvožitky | StčS |

prvožitky, -óv pl. m.; k prvý a žito

bibl. (čeho [práce]) prvotiny, první díl hospodářských výsledků určený k oběti: percussit [Deus]…primicias (prwożitky gl.) omnis laboris eorum ŽaltGlosKlem 104,36 (v. prvenstvie 2); dávaj chválu bohu a neumenšij prwozitkow tvú rukú BiblLitTřeb L2, Sir 35,10 (jeho čiesti ~Drážď, prvotin ~Pad); locus primiciarum (prwozytkow gl.) GlosLekcUKD 117b (Dn 3,38: miesto prvních úrod BiblDrážď, prvotin ~Pad)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).