prstek | StčS | MSS | ŠimekSlov |
Prstek | StčS |

prstek, -tka/-tku m.; k prst m.

1. prstík, malý „prst“ (1): nemohu malého prſtka na malú chvilku v ohni podržeti Kruml 347; ot toho prſtka [s prstenem] jde žíla jedna až do srdce, tiem ukazujíce [manželé věrnost] HusManžV 115b tj. prsteníčku; tehdy všickni oudové, i najmenší prſtek blahoslavený bude JakZjev 165b; prſtkuow šest u rúk bude neb dvě hlavě [u dítěte] LékŽen 53b ║ ať omočí [Lazar] svuoj prſtek u vodě BiblDrážď L 16,24 (v. prst l) špičku prstu p. prstek malý, prstenní, prstenský v. příslušná adj.

2. („malý nožní“) prstík u nohy: mažiž sobě pod kolenem počna doluov, a tak vešken vyženeš otok malými prſtky LékFrantA 65a; dvě žíle mezi najmenšími prſtky nožními LékRhaz 175; vyvinutie…na prſtku nožném t. 193. Jen Lék

Též jm. osob. Prstek m. (Petri Prstek TomekMíst 1,77, 1405) a Prstková f. (škodu učinil prſtkove ArchKol 1496)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prstek, -stka, -stku m. prstík
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prstek m. = prstík
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).