provlčan | StčS |

ˣprovlčan, -a/-u m.; k vlk

zvíře podobající se vlku: divoký kozel est silicervus, prowlczan licaon KlarGlosA 503 (De bestiis)

Sr. lycaon…, ein Thier Aethiopiens aus dem Wolfsgeschlechte Georges s.v. K tvoření sr. prohynščie (v. E. Michálek, NŘ 76,271n.)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).