pronajieti | StčS |

pronajieti, -jmu, -jme pf. (ipf. pronajímati, -aju, -á); k najieti/najímati

1. jur. pf. co [výnosného] (z čeho [částky]) (pro)najmout (si zač), převzít k dočasnému užívání za nějakou úplatu: tržné porybné městské u úředníkóv našich…ze třidcat a z šesti kop gr. pronajial TeigeMíst 1,43 (1439); když jsme…pronajieli vuoz, aby nám měď vezli do Lince NaučBrn 124; pronajal zboží mé v Brodě Půh 4,10 (1459); z toho lesu, jako jej pronajal [má platit] ArchČ 28,695; Kohout…pronajal krčmu t. 17,325 (1490)

2. jur. co [výnosného] ap. (za co [částku] komu) pronajmout, postoupit (propůjčit) k dočasnému užívání za nějakou úplatu: o hospodáři, ješto sadil vinnici a pronayal ji oráčóm ComestC 321b (sr. Mt 21,33n.) locavit; Valentin byl mocen svého držení prodati i pronajímati Půh 1,194 (1406); urburu naši pronagimame až do dne…Petra a Pavla PrávHorM 36a, pod. t. 21b; otec jeho za osm let byl jemu pronajel dvuor i z lidmi v Žebětíně Půh 2,219 (1411); že by klášter otprodal svrchupsané vsi…nebo pronajal neb zastavil ArchČ 6,28 (1413); Ješek pronajal jest pivnici v témž domu za 2 k. gr. TeigeMíst 1,203 (1450); pronayme li kto komu krávu, koně, ovci neb jiné dobytče KorTrak x7b; že jest [potok] páně a muož pronajat býti ArchČ 9,132 (1475); to [plat z „pustiny“] se každého roku pronajímá t. 17,352 (1490)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).