promrhati | StčS |

promrhati, -aju, -á pf. (ipf. promrhávati, -aju, -á); k mrhati

co [majetek] promrhat, marnotratně přivést nazmar: když vše promrhal [marnotratný syn], přišel čas hladovitý KristA 66a (L 15,14 consummasset: strávil EvZimn, utratil ~Ol); když pak ten jistý král…království své moravské promrhal neb ztratil jest PulkB 22 perdidit; trpělivost dílo [tkané] dokonalé má…Netrpělivost pak je již setkané promrhawa podobenstvím onoho mládence v pašiji, oděného po nahu oděvem nedokonalým BechNeub 142b (fig.); kterémuž [Pavlovi] Aleš…statek jeho zmařil a promrhal jest svévolně ArchČ 21,381 (1473) ║ kteří sou proň [Krista] časné jmění promrhali a v mrzkosti měli svět BechNeub 133a ochotně pozbyli

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).