prolichviti | StčS |

prolichviti, -v́u, -ví pf.; k lichviti

1. co [škodu] utrpět placením lichvářských úroků: ježto [škody] jsem v židech prolichvil Půh 2,108 (1407); že mi mých škod navrátiti nechce [pohnaný], kteréž jsem já pro jeho otce proškodil jezdě, trávě, i v židech prolichvil t. 4,428 (1464)

2. co [jmění] k komu utratit půjčováním si na lichvářské úroky u koho: k židům mě [tj. Bohatství] taky prolichwiti nebrání BechNeub 204a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).