prokurviti | StčS |

prokurviti, -v́u, -ví pf.; k kurviti, kurva

1. koho [ženu] zneuctít (pohlavním stykem), pohlavním zneužitím ponížit jakoby na úroveň nevěstky: ktož dievku aneb ženu podáví aneb jednoho jiného ženu prokurwi zjevně PrávSasD 336b (pokurví ~A) behuret, pod. Žilin 147a ║ prostituere prokurwiti aut kurvú učiniti SlovKlem 21a (zu einer hurren machen DiefGloss 467) učinit nevěstkou. – Sr. zkurviti

2. co [majetek] prohýřit (utratit) smilněním s nevěstkami: prohrá li jeden člověk své zboží anebo prokurwi Žilin 126b vorhurt. Též po r. 1500

Ve významu 2 patrně deverbativum jako prokostkovati, prokvasiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).