prokrásti | StčS |

prokrásti, -kradu, -krade pf.; k krásti

1. co [majetek] ukrást, utajeně zcizit: Václav témuž Jiříkovi jest nešlechetně učinil, že mu zlodějsky statek jeho pokradl…Čabelický tiem povinen byl, což jest jemu ten zločinec prokradl ArchČ 9,541 (1491). – Sr. pokrásti 2

2. co [dřevo] provézt někudy, nepozorovaně (kradmo) přepravit: ješto nad vodami sedie, aby lesuov mimo ně plovúcích prokraſti nedopúštěli MajCarStatD 162a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).