prokofeřovati | StčS |

prokofeřovati, -uju, -uje pf.; k kofeřovati

co [majetek] prohrát v kostkách, promrhat hrou v kostky: Prokoferzuge li jeden pacholek svého pána sbožie aneb prodá je PrávSasE 133a vortopelt, pod. t. 133a; v. též projhrati 1. – Sr. prokostkovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).