prokofeřovati | StčS |

prokofeřovati, -uju, -uje pf.; k kofeřovati

co [majetek] prohrát v kostkách, promrhat hrou v kostky: Prokoferzuge li jeden pacholek svého pána sbožie aneb prodá je PrávSasE 133a vortopelt, pod. t. 133a; v. též projhrati 1. – Sr. prokostkovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).