prokřiknúti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prokřiknúti, -nu, -ne pf.; k křiknúti

(co [slovo] ap. čím [hlasem]) vykřiknout; bez předm. pronikavě zvolat, vyrazit ze sebe výkřik: násilně se toho bojí [Tristram], by Izalda…neprokrzykla některého slova [prozrazujícího] TristB 73a; exclamavit (prokrzikla gl.) autem voce magna Susanna… Káz KapPraž E 37,71b (Dn 13,24: zvola EvOl, zavolala jest BiblDrážď); erumpens, id est in vocem prorumpens prokrziw (m. prokrzikw) alia propověděv VýklKruml 188a (Dn 3,95: vypověděv BiblPad); erumpe, id est extra rumpe vocem laudis emittendo…prokrzikni t. 300b (G 4,27: vyraz sě BiblDrážď, vyřkni ~Pad, vykřlkni ~Praž) — v uvozovací konstrukci: i prokrzicze [Alžběta] velikým hlasem a vece: Požehnaná jsi… EvPraž 1b (L 1,42: vykřikla ~Ol 208b, zvolala ~Ol 313b, zavola ~Rajhr, vzvola BiblLit) exclamavit; tykva se slzami prokrzykla jest a řekla… Čtver 143b; v. též prokřikovati, povzdvihnúti 1 ○ prokřiknutie, prokřičenie n.: ten [sv. Pavel] v třetiem byv nebi, učinil takéto prokrzyknutye… ŠtítBarlB 94 voces zvolání; inicium principii na počátku počínanie, exclamacionis prokrzičenie [prorockého] VýklKruml 238a (Prol. k Mc: zavolánie ProlBiblL) zavolání. Sr. pokřiknutie 2. – Sr. vzkřiknúti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prokřiknúti, -nu, -neš dok. vzkřiknout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prokřiknúti dok. = vzkřiknouti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).