prokříkati | StčS |

prokříkati, -aju, -á, prokřikovati, -uju, -uje ipf.; k prokřiknúti

co vykřikovat; bez předm. vyrážet ze sebe výkřiky (opakovaně), zvl. se zaujetím: klaniechu se jemu [Josefovi bratři]…, chválu jeho prokrikugic AsenF 260b provolávajíce mu slávu; „Požehnaný, jenž přišel ve jmě hospodina!“ prokrzikowachu ZrcSpasK 35; smrt ve dveřiech stojí, avšak kmet nebo baba prokrzikuge: Hijá! HusDcerkaM 210a (prokřikne ~H); na hlavě všech sboróv prokṙikuge [moudrost] BiblKladr Pr 1,21 (křiká ~Drážď přikřikuje ~Lit, volá ~Pad) clamitat; Pilát divieše se náramně, a oni [Židé] prokrzikowachu: Zabúřil tě lidem… KancJist 146; kněží…hlúpí usty svými poškvrněnými prokrzikugi proti těm RokPřij 308b horlí; i my hlasem vysokým všickni prokṙikame, rozličně hlásajíce písně TovHád 26b; z úzkosti až k nebi prokrzikugi [utlačovaní] ŽídSpráv 11 prokřikovánie n.: dobřě jeho [Boha] chvalte v prokṙikowani BiblPad Ps 32,3 (v vznášení hlasu vel v prokrzikowany MamKapR, v skřečeňú ŽaltWittb, v křičení ~Pod, v hlasonošiech ~Klem, v hlasu vznesení ~Kap, v hlasóv snášení BiblLit, v zvučných hlasiech ~Praž) in vociferatione v plesání. Sr. volánie. – Sr. plesati 2

Prokřikovánie (BiblPad Ps 32,3) mylně uvedeno jako pokřikovánie (StčSlov 3,552)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).