projednati | StčS |

projednati, -aju, -á pf. (ipf. projednávati, -aju, -á); k jednati

1. co [úmluvu] sjednat, dojednat, domluvit (dopodrobna): propojičky rozličnými obyčeji propójčují se:…a tak výše nebo níže, jakož…mezi sebú progednawagice smluvili by PrávHorM 28b (sjednávajíce ~S) contrahentes; ta všechna jednánie [tj. o dědictví], kteráž byl jeho [pohrobka] otec…progednal PrávŠvábC 11a hat gedinget. – Sr. smluviti

2. pf. co [nemovitost] u koho dokdy najmout u koho co, dojednat s kým převzetí čeho za úplatu k dočasnému užívání: kterýž [dvůr] sem byl projednal do čtyř let u Heruolta, a toho sem měl požívati bez příkazy Půh 5,316 (1481)

3. co [nemovitost] komu (dokdy) pronajmout co, dojednat předání čeho do nájmu: Petrus prior…exposuit, vulgariter progednal, domunculam Duchkoni Světlák TomekMíst 2,130 (1418); že mi projednal [pohnaný] dvuor svuoj v Heruolticích do čtyř let a…toho mi jest nezdržel Půh 5,316 (1481); když by…komu co té roli projednali ArchČ 17,314 (1490); aby se pastva žádným lidem neprojednávala t. 366 (1490)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).