projěsniti sě | StčS | MSS |

projěsniti sě pf. (ipf. projasňovati sě, -uju, -uje); k projěsniti

1. ipf. [o slunci] projasňovat se, rozjasňovat se, začínat zářit: pakli vidí [ve snu], ano slunce sě proiaſnuge BřezSnářM 1 10b (~S) purificari

2. pf. [o Kristu] stát se jasným, ukázat se ve svém duchovním světle: toť juž proyaſnyl sě syn člověčí a bóh v něm oslavil sě jest KristA 89b; málo se jim a řídko proyaſnij jako mezi velikými temnostmi ChelčPost 124b

3. pf. [o obličeji ap.] rozjasnit se, rozzářit se, rozveselit se: jakož tvář tělesná progeſnij sě v utěšení ŠtítSvátA 64b; a tak ležiec progeſnywſſy sě [při spatření Krista], vece hlasem velikým ŠtítAlžb 478a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


projasniti, projěsniti, -ňu, -níš dok. projasnit, osvítit; projěsniti sě rozjasnit se, rozzářit se; jasně vyvstat, ukázat se v plném světle
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).