prohoršiti sě | StčS |

ˣprohoršiti sě, -šu, -ší pf.; k horší

selhat, stát se mravně veskrze horším: když přijde…protivenstvie pro slovo, inhed sě prohorſye [nevytrvalí] BiblKoř Mc 4,17 (sě pohoršie ~Drážď sě zamútie a pohoršie ~Ol, sě pohoršují ~Pad) scandalizantur

Přísluší k typu prochladiti sě, prolačněti s adjektivním základem (n. chyba m. pohoršiti sě 2 ?)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).