prodúti | StčS | MSS |

prodúti, -dmu, -dme pf.; k dúti

[o větru] co [místo] provát, provanout, profouknout co, vanutím projít přes co: prodmy [větře] mú zahradu, ať plovú vóně jejie BiblOl Ct 4,16 (prověj ~Praž) perfla; když by produta byla země větrem poledním BiblPad Job 37,17 (provanuta byla by ~Praž, podme ~Ol)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prodúti, -dmu, -dmeš dok. provanout, provát, profouknout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).