prochladnúti | StčS |

prochladnúti, -nu, -ne pf.; k chladný

(jak [trochu]) ochladnout, ochladit se, stát se chladnějším, být zčásti prostoupen chladem: tehdy vezmi od ohně, ať málo potom prochladne [lék] LékFrantA 60a; kdyžť prochladne [lék], dajž nemocnému píti LékMuz 253b; rozpusť vosk i terpentýnu u ohně…, a když by poněkud prochladlo, přidej olej Apat 225a post…infrigidationem. – Sr. pochladnúti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).