procěniti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

procěniti, -ňu, -ní pf.; k cěniti, cěna

co [zboží] (jak komu) ocenit co, stanovit cenu při prodeji čeho: chtě [mnich] kniehy prodati. I procyeni jě jednomu…šiliňkuov šestnádcte OtcB 55b petebat…in pretio; jedináť smrt rovně měří…; cožť procení, nepromění LyrVil 104 (fig.); otvážil [Abrahám] jemu to střiebro, za něžto proczienyl Efron…, čtyři sta závaží střiebra čistého BiblOl Gn 23,16 (kterýchž…požádal bieše ~Pad) quam…postulaverat; vzchválé túž věc prodávajíc, proczenie velmi draho ŠtítMuz 47a; když by chtěl [rychtář] prodati své rychtářstvie, má…proceniti nám ArchČ 6,28 (1413); procenil sem jim [kupujícím] každú kopu platu po 28 kopách t. 10,23 (1479); procenil jej [prodávaný statek] dva tisíce t. 19,260 (1492) ║ cožkoli smí ona [chůva] proczeniti, tak s ní musím hned smluviti HynStesk 90a jakkoli určit výši mzdy. – Sr. ocěniti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


procěniti, -ňu, -níš dok. ocenit, odhadnout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


procěniti dok. = odhadnouti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).