problesknúti | StčS |

problesknúti, -nu, -ne / probleščiti, -šču, -ščí pf.; k blesknúti

(čím [mečem]) kmitnout, mihnout (s doprovodným zábleskem): rozchutnav [rytíř] meč Veselé, i probleſczye a ihned zahna duch smutný BojDuchA 1b (probleſſtil jím ~T5b) vibrans

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).