pročúti | StčS |

pročúti, -čuju, -čuje pf.; k čúti

[o spícím] procitnout, probudit se: abyste nebudili ani proczyty kázali zmilelici BiblDrážď Ct 3,5 (procítiti ~Lit, vstáti ~Praž) evigilare. – Sr. procútiti 1

Spíše jde o písařskou chybu m. proczytyty (v. var.)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).