prójězd | StčS |

prójězd, -a/-u m., prójězda, -y f.; k projiežděti

1. „prójězd jmieti“ (kam) mít možnost (právo) průjezdu (projíždění): aby skrze něj [luh] cestu projezdnú učinil všelikému člověku…, aby mohl projezd mieti ListářPlz 2,12 (1453); aby měl cestu svobodnú a pruojezd nebolito pruohon svobodný až k té silnici ArchČ 18,38 (1498)

2. průjezd, místo k projíždění: inter pertransitum dictum progiezda ArchLoun (1404); transitus pruogiezd VýklKruml 87b (Jdt 4,5); resignavit domum paternam…inter Johannis…et Gire domorum pertransitus, qui progiezda dicuntur, in medio acialiter situatum ArchLoun (1413), pod. t. (1418); dvuor Plasy…s cestami…, pruojezdy, pruochozemi ArchČ 18,96 (1498; v. próchozě)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).