próchodišče | StčS | MSS | ŠimekSlov |

próchodišče, n.; k prochoditi (sě), próchod

1. průchod, chodba: vydala země jich žáby u prochodiſſtich králóv jich BiblOl Ps 104,30 (v. neprojdenie) in penetralibus v místnostech, kudy chodí králové; posel vypuštěn byl skrze jakés tajné prochodiſſtie BojDuchT 11b; aby jemu [ďáblu člověk]…řebříkův…k svým zdem nestavěl a prochodiſſtie tajná aby shlédal ChelčPost 149b Pruochodiſſtie odplynuly sú z očí mých BiblPraž Ps 118,136 (výštie ŽaltWittb, východ ~Klem, vylitie BiblPad) exitus aquarum tj. proudy slz (sr. próchod 3A)

2. bibl. prostor ve stavbě určený k procházení se; [se sloupy] kolonáda: deambulatorium prochodyſſcze SlovOstřS 72; peribolus prochodyſtie MamKapR 13a; čtyři prochodiſſtie aneb pavlače BiblPraž 3 Rg 7,2 (v. pavlač 3) deambulacra, pod. MamMarchL 329b. – Sr. ohrada 2

3. (čeho [cesty]) s určením míry vzdálenost, úsek určený k projití: položil jest prochodiſtie cěsty mezi sebú a zetem dnóv tří BiblPad Gn 30,36 (vzdálenie ~Praž, vzdál ~Ol); jeden řád mějieše patnádste slúpóv…proti sobě na sě patřiec rovným prochodiſtiem mezi slúpy t. 3 Rg 7,5 (vzdáli zarovno ~Praž) aequali spatio; jenž [hrádek] bieše v prochodiſti honóv šestdesát t. L 24,13 (vzdáli EvZimn); sabbati habens iter, id est…in die sabbati ambulare…sobotného dne majíci prochodiſſtie VýklKruml 328a (A 1,12: ješto [hora] jest podlé Jeruzaléma soboty majíc cěstu BiblOl, jest vzdál…míli ~LitTřeb, jakoby se mohl v svátek člověk projíti ~Praž) tj. ve vzdálenosti, kterou je dovoleno ujít v sobotu

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


próchodišče, n. průchod; vzdálenost
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


próchodišče, -ště próchodiště n. = průchod, vzdálenost
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).