próběh | StčS |

próběh, -a/-u m.; k proběhnúti

čeho probíhání, plynutí skrz něco: že by…miesto tak oteklo velice pro ústavný probieh mokrosti LékSalM 722 per…fluxum průtok na próběhu pohotově, neprodleně: inprocinctu Na pruobiehu, vnáhle VodňLact L5b. Sr. na II C 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).