prázdnozpěvec | StčS | ŠimekSlov |

prázdnozpěvec, -vcě, m.; k prázdný I A 6 a zpievati

zpěvák marných (jalových, bohaprázdných) písní: smilnomluvci, chlubníci, prazdnozpiewci,…kterak vydáte dobrý počet z každého slova HusVýklB 41a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prázdnozpěvec m. = kdo zpívá prázdné (daremné, necudné) písničky
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).