povzvučěti | StčS | MSS |

povzvučěti, -ču, -čí pf.; k vz(ez)vučěti

zvučně se ozvat: powzwuczie pán bóh třěskem velikým na Filisty ComestC 41a (1 Rg 7,10: v. pohroměti) intonuit tj. zahřměl proti Filištínským; hlas jich jako moře powzwuczzi BiblOl Jr 50,42 (v. povzhlučěti) sonabit zazní; veselte se…a…powzwuċte, zpievajte BiblPraž Jr 31,7 (zvučte ~Drážď, provzvučte ~Lit) personate zajásejte. Sr. pozvučěti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


povzvučěti, -ču, -číš dok. zahřmít; zaburácet
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).