povztáhnúti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

povztáhnúti, -táhnu, -tiehne pf. (ipf. povztahovati, -uju, -uje), pozd. též poz- poztáhnúti, poztahovati; k vztáhnúti

1. čeho [koně] (jak [málo]) přitažením (uzdy) pozdržet, zadržet v pohybu: král kopie dosáhna, malečko ořě powſtahna AlxV 474; vešken svój duch vynosí blázen, ale múdrý powztahuge a zachovává ku posledku BiblOl Pr 29,11 (vzdrží se ~Lit, vzdržuje ~Pad, prodlévá ~Praž; fig.) differt

2. pf. čím [řečí] pozdržet co v sobě, posečkat s čím: by lidé měli tu vieru, viem, že by poztahli tú řeči, jenž řiekají RokJanB 264b; aby se túto vaší odpovědí povztáhlo, až bychom porozuměli, k čemu se král JMt má ArchČ 10,97 (1500; neos. pas.)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


povztáhnúti, -nu, -neš dok. (k sobě) stáhnout, strhnout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


povztáhnúti dok. = (povztáhnutím uzdy) zadržeti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).