poniknúti | StčS | MSS |

poniknúti, -nu, -ne pf. (ipf. ponikati, -aju, -á); sr. nicí, ničěti

1. pf. kam sklonit se, schýlit se, zvl. hluboko, klesnout: k zemi ponykſſy, usnula PasMuzA 481; ješto [Kristus], jsa roven otci bohu, ponijkl v poslušenstvie pro ny až do smrti ŠtítSvátA 155a (fig.) tj. ponížil se. – Sr. poničěti

2. pf. čeho, přes co [lhůtu] (čím) odchýlit se od čeho, překročit co: najdeš…omluvu, proč toho [slibu] naplniti nemuožeš, a roku ponikneſs TovHád 131a nedodržíš; má [šestinedělka] v pravý čas…do kostela jíti a uvésti se. Pakli ona ponyknene (m. -kne) tiem přes svój pravý čas PrávSasE 142a vorczuge

3. [o stavu ap.] zaniknout, pominout: túho má veliká, již mé veselé vše ponyka Plankt 33, pod. t. 39; ještoť [radost] nikda neponyka Vít 24a ║ ctnost velmi jest ponikla,…v lakomstvie vnikla BawEzop 175 upadla (pod. t. 395)

Sr. též jm. míst. Poniklá f. (in Ponykla Confirm 1,20, 1354)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


poniknúti, -nu, -neš dok. sklonit se, podrobit se, podřídit se; zaniknout, zeslábnout, sejít
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).