podjieti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

podjieti, -dejmu, -dejme pf. (ipf. podjímati, -aju, -á); k jieti

1. koho/co (odkud [zdola] čím) zdvihnout, zvednout; čím podebrat: podyal jě [mláďata orel] i nosil ŽaltWittb 212b (Dt 32,11: vzal ~Klem, vzpozdvihl BiblOl) assumpsit; podgely sú…sedm košóv [drobků] EvSeit 145b (Mc 8,8: podvižechu ~Víd, zdvihli jsú ~Ol, sebrachu BiblOl) sustulerunt posbírali; chtieše ji za ruku s země podgyety AnsVít 56b; poče kopie podgimati a chtě na Laurina hnáti BawJetř 583; podge [nemocný] lože, v němžto ležieše EvBeneš 113a (L 5,25: vzal ~Ol) tulit; lodí…vlny podgimagicz TrojK 95a elevata, pod. pf. t. 104b; prstem zespod podegma jich [„žláz“] pozdvihnúti LékŽen 90a podjímanie n.: když to bude v boku klánie a u srdce podgimanie SAT KapPraž O 39,98b (o srdci zpodpieranie HradBohat 139a, pod srdcem vpozdvíhanie UK XVII F 50,40a) ujímání zespoda (?) ○ podjatý adj.: viděch nemilostivého povýšena a podyata nad cedry libanské ŽaltPod 36,35 (vzvýšena ~Wittb, povýšena BiblOl, povzdviženého ~Lit; v obr.) elevatum čnícího ║ nikte naň [Krista] nepodye ruky EvVíd 12b (J 7,30: nepusti ~Zimn, neztěže BiblDrážď) misit nevztáhl (pod. fig. ŽaltWittb 73,3); tělo svatého Vojtěcha podgyechu,…domóv jej vzěchu DalC 43,20 (vzpodjěchu ~V, vzdvižechu ~P) vyzdvihli

2. pf. koho/co (odkud) vzít pryč, zvl. tajně, kradmo; koho odvést; co odnést: podyal jej [Davida] z stád ovčích ŽaltWittb 77,70 (zpodjal ~Klem, pojal BiblDrážď, vzal jest ~Pad, vyzdvihl ~Praž) sustulit; ač s ty podyal jeho [Kristovo] tělo a kde s složil, netaj HradMagd 46a; sublatus sum podiat sem vel vzat [ze země] VýklKruml l0b (Gn 40,15: vzpodjat BiblOl, pojat ~Praž) ║ že by ji [mouchu pavouk] lstí…jal nebo podal Čtver 18a chytil. – Sr. otjieti 3

3. [o hnutí mysli ap.] koho zachvátit, zmocnit se: hróza Boleslava podgie DalC 30,37 (pojě ~H); co sě zamucijete a myšlenie podgymagy srdcě vašě KristA 109b (L 24,38 ascendunt: vzchodie EvVíd, vzcházejí v srdce ~Ol, vstupují BiblLit); zdali sú bolesti tebe nepodialy BiblLit Jr 13,21 (nepopadnú ~Ol, neujmú Pror) non…apprehendent; hřiechy byla podyata [Eva] TkadlA 10a; jaké mě túhy…podyaly i ode dne ke dni…smutně podgimagi t. 25a, 26b; strach podjal jest mnohých srdce BřezKron 512 concussit; v. též objíti 4 ║ myška čest podegme BawEzop 1207 získá. – Sr. obdržěti 3, pochopiti 6

4. co [obtížného] podstoupit n. přijmout jako svůj úděl: podyima Laurenec oheň CisMnich est assus; ráčil za ny smrt podgety AlxV 665; málo úsilé podgyety DalC 10,43 (pojmieti ~V) vynaložit, pod. ŠtítSvátA 160b; podyal jest boj Joab BiblOl 2 Rg 10,13 (všel jest…v boj ~Pad, začal ~Praž) iniit; jestliže by škody které…podjali a vzali Půh 5,183 (1489) ║ ni strachu podgyma, beze všie bázni…slibuje HradMagd 46b nepřipouští si strach. – Sr. podstúpiti 4

5. ♦ podjieti řěč(i) řěči, řěč (o čem) ujmout se slova; [v textu] začít psát: o tom miením řeč podgieti ŠtítMuz 54b; řeč perem podgieti ŠtítOpat 199a; jelen podgie řeči, řka:… FlašRadaA 777

Sr. podjíti, vzpodjieti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


podjieti, podejmu, -meš (aor. podjěch,přech. min. podjem, -jemši) dok. zdvihnout, (zespod) vzít; zmocnit se, zachvátit: hróza Boleslava podjě; podjieti úsilé vynaložit; podjieti škodu utrpět; podjietizdvihnout se, zvednout se: Čechy sě na ně podjiechu zvedli se proti ním, napadli je
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


podjieti (podnieti) dok. (1. sg. podejmu) = zdvihnouti, (zespod) vzíti; — uchvátiti, napadnouti; vzíti na sebe, podstoupiti něco
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).