plemenný | StčS |

plemenný adj.; k plémě

plemenný, chovný: quatuor scrophanas dictas vulgariter plemenne AktaKons 4,73 (1402), pod. ArchČ 28,719 (1426); plemenných sviní šest ArchČ 28,56 (1429) ║ čiň ploditi neb plemenny býti SekvUKA. 30b (fig.) germinare vydávat plody, nést užitek. Sr. plemenitý

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).