piščěti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

piščěti, -šču, -ščí ipf.; sr. pískati (-aju)

1. pískat, zúžením cesty výdechového proudu vydávat ostrý vysoký zvuk; [o myši] pištět; [o hadu] syčet: pipitare piſſtieti et est muris SlovOstřS 144; sibilare sipěti, hviezdati vel piſſtieti t. 148; mintare murium est piſſtieti SlovKlem 17b; minurrio…est omnium minutissimarum avium Piſſtieti VodňLact dd5a ║ komuž by z uší piſſtialo, a že by bylo zněnie a bolest LékMuz 103b (neos.) pískalo v uších (?). Sr. pískati (-aju)

2. odkud prýštit, praménkem vytékat (pův. s sykavým zvukem, např. v ohni): on [tvaroh] jemu skrze prsty piſſti TristB 165b ran; naklade [do pece] dřívie syrového, i piſſtije z něho voda a kouří se JakZjev 417b; ještoť [rány] mají úzké diery a vždy z nich piſſti LékFrantA 114a; aby skrze šev nepiſſtiel hnój LékSalM 530. – Sr. napískati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


piščěti, -u, -íš ned. pískat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


piščěti nedok. = pískati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).