papier | StčS | MSS |

papier, -a/-u m., též papieř, ; k střhn. papier

1. papír, výrobek z rostlinných vláken v podobě tenkého listu k psaní, tisku, balení ap.: pergamenus bělpuch papierque papierus KlarGlosA 2677 (De scriptoribus); ten [znak hodnoty] tepú na kóži nebo na papier CestMandA 208b; na ránu vlož stružky z papieru, aneb pýř spáleného papieru LékSalM 561, 562; vzali mu trúbu tafatu…, a to bylo papierem obinuto PoprRožmb 30b (1423); ješto jest napsáno černidlem na papieṙe ChelčOl 335a; písař…má zjednati papier ke všem listóm ZřízVlad n1a in papyrum; list Jana biskupa na papíři Půh 5,82 (1483); aby týž mlynář šatuov starých, kteréž k dělání papieru příslušejí, jinam z země voziti a prodávati nedopúštěl, než sám aby je kupoval a papier z nich…dělal ArchČ 18,135 (1499); v. též netrvalý 2

2. bot. papyrus, vodní rostlina užívaná k výrobě papíru (šáchor papírodárný, Cyperus Papyrus L.): papierus papierz, sed biblus sit tibi blanka KlarBohO 366 (De radicibus; list ~E); obrazóv nadělajíce pacholčiech, dievčiech…, všickno s ním [zemřelým] spálé a ty všickny obrazy z papiru dělají CestMil 95b de papyro; plurima Niliacis tradant mendacia biblis (na papyerze…z takého potoku gl.) GlosSed 6b na papyrusových svitcích

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


papier, papír, -a, -u, papieř, m. papír
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).