palec | StčS | MSS |

palec, -lcě m.

1. prst (u ruky): ku Praze bliz na pamět v palczych kopec snosichu [Čechové] DalJš 68,28 vingerlein; opak za palcie věšějíc PasMuzA 482 (v. opak 1), pod. t. 509; sobě již na palecz, věrnosti nedržiece, prsteny týkají [manželé] HusManžV 115b; učiň prach z toho, tak mnoho jako palecz LékMuz 323a; lpíť [šťáva z hroznů] na palczich jako klé ŠtěpMuz 36; oniť [kupci] opět nedovážie, zadržie palczem, zatrhnú RokPostK 322b; ktož páně Ctiboruov služebník přijede <s> secretem s palce jeho ArchČ 9,345 (1479) tj. s pečetním prstenem. – Sr. strus. palьcь

2. („velký“) palec, nejsilnější prst na ruce n. na noze: pravý palecz mu [pacholíkovi] urúbiti DalC 14,11 (palček ~JŠ) daumen; pollex sit palecz KlarBohO 429 (De membris); dotče [Mojžíš]…palczie ruky jeho pravé, takéže i nožného BiblOl Lv 8,23; allux nožný palecz SlovVodň k 54; púštěti na noze podlé malého prstka nebo podlé velikého palcze LékFrantA 38b; mezi palecz a prst ukazovatedlný LékSalM 770; u…palce nožního HynRozpr 164a an…grosse zechen ♦ p. palec podmazati expr. v. podmazati ♦ pátý palec eufem. mužský pohlavní úd: palecz pátý…, kterémuž paní stydlivé hanba říkají HynRozpr 118a; velmi jej [zahradníka] žádost pátého palċe k těm mladým mniškám táhla jest t. 111b, pod. t. 114b czagel. Jen u Hyn. – Sr. palček

3. palec, délková míra odpovídající šíři palce: plátno, jenž jest vzdéli i na šíř na tři palcze GestaB 56a pollices; na palecz zhlúbě ŠtěpMuz 30; ten najbližší [žlab] potom má jedné dlani a palcze potom níže ležeti nežli tě obě kole PrávSasE 153b

4. fabr. palec, zub, výčnělek na obvodu mlýnského palečního kola (v. WinterŘem 882): palecz erpa, žrnov molaris KlarGlosA 2535 (De artificibus); sibi laborat molarum palečníky, palcze UrbTřeb 88 (1382); alus (m. -x)…kolečný palecz SlovKlem 29a

Též jm. osob. (UrbEml 385, 1379)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


palec, -lcě m. palec; podmazati palec komu podplatit; zub, palec na obvodu ozubeného kola
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).