pajdr | StčS |

ˣpajdr, -a/-u m.

díž, nádoba na mísení těsta (?): Paydr tibi sit compa KlarBohE 757 (De civitate; Paydyr ~F); sit paydr compa KlarGlosA 2121 (De civitate)

Snad pajdr ze střhn. biute ‚díž‘ a lat. compa ze střhn. kompf ‚mísa‘

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 20 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).