pažléř | StčS | MSS | ŠimekSlov |

pažléř, m., též pasléř; k střhn. basler

dýka, zvl. s oboustranným ostřím, nošená na boku (sr. DiefGlos s. v. pugio): gladius meč, pugio sit pazlerz, sed culter sit tibi rutlink KlarBohF 766 (De armis); pugio paſlerz SlovVodň 68a; exhibuit cultellum dictum pazlerz List AMP 2077,145b (1405); braň, jíž tepe rytieř, jako jest kopie, déka,…pażleṙ, tesák, až do nože HusVýklB 73b; pugio pažlerž, gladius parvus; qui dicitur déka SlovKlem 76a

Též jm. osob. (Paslerz ArchČ 35,329, 1397)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pažléř, m. dýka
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


pažléř m. (z něm.) = dýka
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).