pačesi | StčS |

pačesi, -óv pl. m.; k počesati

1. výčesky, vyčesaná krátká vlákna (a j. odpadky) z textilní suroviny: stav substamen,..ordianus osnovadlo. Concucia paczessi KlarGlosA 2570 (De fabris), pod. SlovNom 68. – Srov. počesánie

2. expr. pačesy, vlasy: budú li málo mne [Hněvu] kde dotýkati,…dosáhnuť ji [Pravdu] za pačeſy, udělám jí smyk TovHád 112a. Též po r. 1500

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).